Headlines04-10-15

- Deense psycholoog legt uit waarom juist de islam psychopaten en monsters voortbrengt
-

03-10-15


02-10-15


01-10-15


30-09-15


29-09-15


28-09-15


27-09-15


26-09-15


25-09-15


24-09-15


23-09-15


22-09-15


21-09-15


20-09-15


18-09-15


17-09-15


16-09-15


15-09-15


14-09-15


13-09-15


12-09-15


11-09-15

Actuele Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Westerse media negeren islamitische en Palestijnse etnische zuiveringen van christenen
Westerse media negeren islamitische en Palestijnse etnische zuiveringen van christenen

 
Jaarlijks trekken zo'n 100.000 voornamelijk katholieke en orthodoxe christenen naar de Geboortekerk in Bethlehem (foto), niet beseffend dat de Palestijnen de geboorteplaats van Jezus vrijwel geheel 'gezuiverd' hebben van christenen. (De zilveren ster geeft de plek aan waar Jezus geboren zou zijn). 
 
De gruwelijke aanslagen op kerken in Nigeria tijdens de kerst, waarbij tientallen christenen de dood vonden, werden vol trots opgeëist door de islamitische Boko Haram groepering en haalden zowaar de Westerse media (3). Helaas was deze berichtgeving echter een uitzondering, aangezien de in het overgrote deel van de islamitische wereld al tientallen jaren aan de gang zijnde etnische zuiveringen, waarbij jaarlijks vele tienduizenden christenen enkel vanwege hun geloof worden vermoord en een veelvoud worden vervolgd, mishandeld en verkracht, doorgaans vrijwel compleet worden genegeerd, vooral als de daders Palestijnse moslims zijn.
In het Midden Oosten, de bakermat van het christendom, zijn na vele decennia discriminatie, racisme, vervolgingen en ander grof geweld door moslims nog maar nauwelijks christenen overgebleven. Dat geldt zeker voor het oorspronkelijke centrum van zowel het joden- als het christendom: de Israëlische gebieden Judea en Samaria, die door de islamitische Palestijnen worden opgeëist voor een eigen onafhankelijke staat.
 
Palestijnen hebben Bethlehem etnisch 'gezuiverd'
Jaarlijks trekken zo'n 100.000 christenen -vooral katholieken en orthodoxen- naar Bethlehem om daar de geboorte van Jezus Christus te gedenken. Daarbij moeten de vele gewapende leden van de Palestijnse strijdkrachten, die op zeker moment zullen deelnemen aan de lang voorzegde massale Arabische aanval op Israël, hen ongetwijfeld zijn opgevallen. Jammer genoeg is er echter niet of nauwelijks aandacht voor het feit dat Bethlehem, ooit een levendig centrum van Arabische christenen, door de Palestijnen vrijwel volledig is 'gezuiverd' van volgelingen van Jezus Christus.

De Messiaanse jood Jerry Golden schreef enkele dagen geleden op zijn blog dat hij en zijn vrouw in de jaren '80 nog vele Arabische christenvrienden in Bethlehem en de omringende dorpen hadden, maar dat die inmiddels allemaal zijn verdreven of weggevlucht voor de vrijwel dagelijkse Palestijnse moord- en verkrachtingspartijen. In 2002 werd Adrianna, de amper 17 jarige dochter van hun christelijke vrienden Basam en Rula, gekidnapt door Palestijnse moslims en naar Hebron ontvoerd, waar ze gedwongen werd te trouwen met een moslim. Omdat ze geboren was in de VS wist de Amerikaanse ambassade haar gelukkig te redden, maar het verdere lot van het gezin -en talloze andere christelijke gezinnen die onder het Palestijnse juk moesten en moeten leven- is volstrekt onduidelijk.

Doel: Vernietiging en uitroeiing
Ondertussen heeft Mahmoud Abbas, de in het Westen als 'gematigd' omschreven leider van de Palestijnse Autoriteit die onder controle staat van de PLO, de islamitische terreurbeweging Hamas in zijn gelederen verwelkomd. Leiders van Hamas verklaarden dat de PLO hiermee weer op het oorspronkelijke spoor wordt gezet, en dat is de in de officiële Palestijnse handvesten omschreven gewapende strijd die moet leiden tot de totale vernietiging van Israël en de uitroeiing van alle joden.

Een andere islamitische terreurgroepering, het door Iran aangestuurde Hezbollah, heeft in zuid Libanon al meer dan 50.000 raketten verzameld die bedoeld zijn om bij de volgende oorlog op Israëlische dorpen en steden te worden afgevuurd. Veel van deze raketten kunnen met chemische koppen worden uitgerust. De Israëlische regering verklaarde onlangs dat er niet genoeg gasmaskers zijn voor de hele bevolking en dat er op dit moment geen geld is om nieuwe gasmaskers te maken.
 
Christenen geënt op joodse stam
Toch zal Israël niet worden vernietigd, schrijft Golden. 'Daar wil de duivel gelovigen van overtuigen, maar dat is een leugen. Wie volgens de Bijbel wél zullen worden vernietigd zijn alle landen die tegen Israël en Jeruzalem zullen optrekken. Degenen die achter Israël en de joden blijven staan zullen worden gezegend. Dat is een simpele Bijbelse waarheid. De christenen die weten en begrijpen dat hun wortels in het bloed van een joodse Messias liggen en dat zij door Zijn verlossing werden geënt op de joodse stam (en niet andersom zoals zoveel kerken impliciet of expliciet beweren!) , zijn in de ogen van God 'joden' geworden.' (1)
 
In de Bijbel staan talloze profetieën over de tweede terugkeer van de joden naar hun eigen land, een terugkeer die in 1948 vaste vorm kreeg met de oprichting van de staat Israël. 'En het zal te dien dage geschieden dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee (= overzeese gebieden). En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.' (Jes.11:11-12)
 
Het lot van de joden, Israël en de wereld
Jerry Golden heeft naar eigen zeggen een visie van God gekregen voor het (met boten) redden van joden uit zuid(oost) Europa, omdat er volgens hem weer een nieuwe poging tot een holocaust op het joodse volk ondernomen zal worden en de joden opnieuw zullen moeten vluchten voor hun leven, ook uit Europa. Deze massale Arabische-islamitische uitroeiingsoorlog lijkt nu snel dichterbij te komen. Voor degenen die blijven denken dat de joden door allemaal te vluchten naar Israël eenvoudig in één klap kunnen worden vernietigd, geeft Golden nogmaals de Bijbelse profetie uit Zacharia 12, waar het lot van Israël, Jeruzalem en de overigen landen in de eindtijd wordt voorzegd: (2)
 
'Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen... dan zullen zij (de stamhoofden van Juda) rechts en links alle natiën in het rond verteren, en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem... Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.' 
 
 
Xander
 
(3) NU
(4) NU

Zie ook o.a.:
 
01-12: Overlevende Holocaust ziet geschiedenis zich herhalen (/Eindtijd oorlog tegen Israël komt snel dichterbij)
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Laatste Reacties

Rubrieken
(non-profit free fan-ad)

Site Info
Email adres Administrator:
xandernieuws@gmail.com
 
Email adres Moderator:
modxnieuws@gmail.com
 
Overnemen eigen artikelen (in blauw en rood onder Headlines) alleen met toestemming.

Reacties, tips en opmerkingen worden erg gewaardeerd en altijd gelezen, maar vanwege het zeer grote aantal ben ik helaas niet in staat om (tijdig) op alle emails te reageren. Graag hiervoor uw begrip!


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl